10 gjëra që i bëjnë fëmijët të lumtur

  • Jepuni më shumë kohë të luajnë.

Peter Gray, një psikolog fëmijësh thotë: “Fëmijët i mësojnë mësimet më të rëndësishëm në jetë nga fëmijë të tjerë, jo nga të rriturit.Ata nuk mund të mësojnë nga ndërveprimi me të rriturit”.

Image of joyful friends having fun on playground outdoors
  • Debatet dhe diskutimet e forta bëjini larg tyre.

Kur ata shohin e dëgjojnë probleme të rriturish dhe pasiguri, gjendja psikologjike delikate e fëmijës mund të ndikohet negativisht; duke i bërë ndoshta të shqetësuar e të pasigurtë.

  • Mos i krahësoni me të tjerët.

Studiuesit thonë se tendencat krahasuese mund të ndikojnë për keq tek vetëbesimi i fëmijës.

  • Mësojuni dobinë e emocioneve negative.

Një mënyrë më e mirë është që të pranosh sjelljen duke i mësuar fëmijëve se të gjithë përjetojnë emocione negative, si dhe të gjenden mënyra për t’u treguar se si t’i përballojnë këto emocione në mënyrë konstruktive.

  • Vlerësoni përpjekjet e tyre.
  • Lejoni të provojnë.
  • Jepuni një sens përgjegjësie individuale.
  • Vlerësoni traditat familjare.

Sipas Institutit të Zhvillimit të Fëmijëve, koha e rregullt familjare sjell pesë përfitime kryesore: fëmija ndjehet i rëndësishëm dhe i dashur; fëmija vëren tipare pozitive tek të rriturit; të rriturit mund të vëzhgojnë dhe të mësojnë më shumë për dobësitë e fëmijëve të tyre, për ti udhëzuar ata më mirë; fëmija mund të shprehë me fjalë mendimet dhe ndjenjat e veta dhe prindi dhe fëmija mund të zhvillojnë një lidhje të fortë.

  • Krijoni kujtime të lumtura.
  • Jini vetë i/e lumtur.

Sipas Carolyn Couan, psikologe: “fëmijët nuk ecin mirë, nëse të rriturit nuk kujdesen për veten dhe marrëdhënien e tyre”.