Përse fëmijët duhet të lexojnë libra?!

  • Stimulon imagjinatën

Duke lexuar libra fëmijët stimulojnë imagjinatën për të përshkruar karakteret dhe gjërat që i rrethojnë.

  • Më shumë informacion

Interneti  I ofron informacion pafund ,por informacioni i marrë duke lexuar një libër mbetet gjatë në mendje.

  • Pasuron fjalorin

Për ta pasuruar fjalorin fëmijët  duhet të lexojnë  më shumë se një libër që të arrijnë   të mësojnë fjalë dhe shprehje të reja.

  • Momente që krijojnë lidhje afatgjatë

Gjatë kohës së leximit me zë bashkë me fëmijën tuaj, krijohet një moment dhe lidhje e fortë që mbahet mend për një kohë të gjatë.

  • Lehtëson emocionet dhe ndjenjat e fëmijës

Librat mund t’i ndihmojnë fëmijës suaj të zhvillojnë një nivel më të lartë të pranimit të përvojave dhe ndryshime të reja në jetë.

  • Fuqi e zgjeruar e trurit

Leximi e zgjeron zhvillimin e trurit të fëmijës tuaj, duke përmirësuar përdorimin e fjalëve dhe aftësitë e gjuhëve.

  • Ndihmon në zhvillimin e koncentrimit

Leximi i ndihmon fëmijës tuaj të zhvillojë vetëdije më të lartë, të fokusohet më shumë, dhe të ketë aftësi më të mira dëgjimi.