Si të sillemi me fëmijët në këto ditë qëndrimi në shtëpi?


Informacion i saktë dhe i thjeshtë.
Fëmijët janë të brishtë dhe prindërit duhet të përpiqen të përcjellin informacionin në lidhje me atë se çfarë po ndodh në mënyrë të saktë dhe të thjeshtë


Përpjekje për ta zbutur situatën sa më shumë.
Prindërit duhet duhet të kenë kujdes për mënyrën si e përcjellin informacionin që ngjarje të tilla të mos lenë gjurmë ,të mos krijojnë frikëra,ankthe dhe fobi te fëmijët.


Rutina e familjes të mos përqëndrohet vetëm te situate aktuale.
Leximi i librave apo aktiviteteve argëtuese mund te jenë zgjidhja perfekte që fëmijët mos ndjehen të izoluar.


• Prindërit duhet të bashkëpunojmë me stafin arsimor për ti ndihmuar fëmijët të ndjekin programin parashkollor dhe shkollor në mënyrë që mos të shkëputen nga rutina e tyre e mëparshme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *