Swiss Made

Që prej 1983, në çdo orë Swatch gjendet nënshkimi “Swiss Made”.

Swiss Made mishëron:

Një koncept të CILËSISË TEKNIKE të orëve (saktësi, besueshmëri, rezistencë ndaj ujit dhe ndaj goditjeve), 

si dhe CILËSISË ESTETIKE (elegancë dhe origjinalitet i dizajnit).

Kjo realizohet falë përdorimit të teknikave tradicionale dhe teknologjive të reja.